Informacje producenta
programu "DM Plaza" - INFORMACJE -
Serdecznie witamy na naszej stronie informacyjnej, stworzonej specjalnie na potrzeby naszego programu "DM Plaza". Znajdziecie tu bardzo wiele informacji dotyczących m. in. nowości w nowych wersjach programu, imprez targowych, na których możecie nas spotykać oraz bardzo wiele innych, cennych informacji.

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


- Faktura VAT od 2014 r.

- Licencja oprogramowania DM PLAZA

- Zmiany w stawkach VAT w 2013 r.

- UWAGA na firmy bez autoryzacji

- Adaptacja programu DM Plaza do zmian podatkowych

- Aby zobaczyć archiwum informacji, skorzystaj z kalendarza.

Zmiany zasad fakturowania od 01 stycznia 2014 r.

Zasady wystawiania faktur reguluje od stycznia 2014 roku nowo dodane art. 106a – 106q ustawy o VAT. W związku ze zmianami wprowadzonymi wymienioną wyżej ustawą zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktur.
Zgodnie z nowym artykułem 106i ust1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później 15.dnia miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru.

Nowe zasady dotyczące terminu wystawiania faktur odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych, dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej. W tym przypadku obowiązywał będzie nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano lub część zapłaty od nabywcy.

Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur - patrz: Dz.U. 2013 poz. 1485 lub źródło.

Idź do góry  

  

ADMIN      Maian Weblog v3.0 © 2003-2020. Maian Script World