Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /noticias/index.php on line 18
TRIARTE - Informacje
Informacje producenta
programu "DM Plaza" - INFORMACJE -
Serdecznie witamy na naszej stronie informacyjnej, stworzonej specjalnie na potrzeby naszego programu "DM Plaza". Znajdziecie tu bardzo wiele informacji dotyczących m. in. nowości w nowych wersjach programu, imprez targowych, na których możecie nas spotykać oraz bardzo wiele innych, cennych informacji.

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


- Faktura VAT od 2014 r.

- Licencja oprogramowania DM PLAZA

- Zmiany w stawkach VAT w 2013 r.

- UWAGA na firmy bez autoryzacji

- Adaptacja programu DM Plaza do zmian podatkowych

- Aby zobaczyć archiwum informacji, skorzystaj z kalendarza.

Zmiany zasad fakturowania od 01 stycznia 2014 r.

Zasady wystawiania faktur reguluje od stycznia 2014 roku nowo dodane art. 106a – 106q ustawy o VAT. W związku ze zmianami wprowadzonymi wymienioną wyżej ustawą zmienia się podstawowa zasada dotycząca terminu wystawiania faktur.
Zgodnie z nowym artykułem 106i ust1 ustawy o VAT, faktura będzie musiała zostać wystawiona nie później 15.dnia miesiąca, po miesiącu w którym wykonano usługę lub dokonano dostawy towaru.

Nowe zasady dotyczące terminu wystawiania faktur odnoszą się również do wystawiania faktur zaliczkowych, dokumentujących otrzymanie zapłaty częściowej. W tym przypadku obowiązywał będzie nowy termin wystawiania faktur zaliczkowych, czyli 15 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano lub część zapłaty od nabywcy.

Ustawa przewiduje jednak kilka wyjątków od podstawowego terminu wystawiania faktur - patrz: Dz.U. 2013 poz. 1485 lub źródło.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi licencji oprogramowania DM PLAZA informujemy, iż jej treść nie uległa zmianie od 2004 roku.

Posiadanie licencji zgodnej co do jej treści z oryginałem stanowi o prawie do użytkowania programu DM PLAZA.

Treść licencji zawarta jest w zasobach instalacji programu, jednakże możemy dostarczyć jej oryginalną wersję, na życzenie każdego Klienta po okazaniu dowodu zakupu oprogramowania DM PLAZA.

Jakakolwiek ingerencja w treść licencji czy dokonywanie zmian również w postaci elektronicznej, jest nielegalne i skutkuje naruszeniem prawa co jednoznacznie czyni użytkowanie programu DM PLAZA wraz ze wszystkimi produktami stanowiącymi integralną część programu jako wersji nie licencjonowanej.

W przypadku ewentualnych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

TRIARTE

Zmiany w stawkach VAT i nowe formy wystawiania dokumentów sprzedaży

Zapraszamy do konsultacji – pomożemy, doradzimy, wdrożymy zmiany w naszym systemie DM PLAZA, którego Państwo jesteście użytkownikami.

Rosną stawki na wybrane towary w gastronomii

Od 1 stycznia 2013 roku wejdzie w życie szereg istotnych zmian w sposobie wystawiania faktur i rozliczania podatku VAT. Co o planowanych zmianach powinni dziś wiedzieć przedsiębiorcy, także z segmentu gastronomicznego?

Od nowego roku do 23 proc. (z 8 proc.) wzrośnie stawka VAT na kawę sprzedawaną w lokalu, a z 5 na 8 proc. stawka VAT, jaką obłożone są lody, gotowe posiłki i dania przeznaczone do bezpośredniego spożycia.

Źródło i więcej informacji ... tutaj

Firma TRIARTE, producent i właściciel praw autorskich programu hotelowego DM Plaza informuje, że niżej wymienione firmy,

nie posiadają autoryzacji od firmy TRIARTE na świadczenie usług użytkownikom naszego programu, sprzedaży licencji ani aktualizacji:


A.R.P. SYSTEM Sp. z o.o. − Warszawa
SELON - Warszawa
MCM COMPUTER − Poznań
Bon−Net Sp. z o.o. − Poznań
Not7 Sp. z o.o. − Poznań
Grupa Kotrak − Katowice
QuadSoft Szymon Woźniak − Wrocław
BiznesSoft S.C. − Koszalin
Master Fiskal S.C. − Kołobrzeg
Uslugi informatyczne H. Elżbieta Kaszycka − Kołobrzeg
PHU Oliv − Gdańsk
S4H Sp. z o.o. − Kołobrzeg
BPS − Toruń
Blue Bird IT − Częstochowa
Projekt Info − Tychy
Tel-Serwis Krzysztof Laskowski − Rzeszów
FIRMA "FLOP" − Biała Podlaska
MSP IT Sp. z o.o. − Siemianowice Śląskie

W związku z powyższym, producent programu DM Plaza zastrzega, iż nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z obsługi przez podmioty nie posiadające autoryzacji.

Posiadanie certyfikatu udzielonego wyłącznie przez TRIARTE stanowi o autoryzacji i prawie do obsługi Klienta.

Program DM Plaza jest własnością firmy TRIARTE - Licencjodawca. Wszelkie prawa nieudzielone w sposób wyraźny w Umowie Licencyjnej oprogramowania DM Plaza są zastrzeżone przez firmę TRIARTE.
Licencjodawca udzieli Licencjobiorcy Licencji wyłącznie, jeśli Licencjobiorca uzyskał oprogramowanie od firmy TRIARTE tj. Licencjodawcy lub autoryzowanego przedstawiciela firmy TRIARTE.
Jeśli licencjobiorca uzyskał oprogramowanie z jakiegokolwiek innego źródła, nie może zainstalować oprogramowania ani korzystać z niego.
Jeżeli oprogramowanie jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca może używać oprogramowania pod warunkiem, że posiada ważną licencję na produkt określany jako stanowiący podstawę do uaktualnienia.

Wszelkich szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Alexis Tion Martinez, telefon kontaktowy: 508 179984

ADAPTACJA PROGRAMU DM PLAZA DO ZMIAN PODATKOWYCH

Szanowni Klienci,

W związku ze zmianami stawek podatku VAT planowanymi przez Ministerstwo Finansów pragniemy poinformować, że oprogramowanie DM PLAZA zostanie przystosowane do obowiązującego prawa podatkowego.
Zespół nasz dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Państwu kontynuację pracy programu DM PLAZA w 2011 roku.
Wymagane modyfikacje zostaną wprowadzone do Państwa systemu przed 1 stycznia 2011r. Akcja wdrożeniowa rozpocznie się od 14 grudnia 2010 roku, sukcesywnie, zgodnie z ustalonym wcześniej z Państwem terminem i po dopełnieniu przez Państwa formalności/zamówienia.
Zmiany zostaną wykonane na życzenie Państwa lub w ramach stałych umów serwisowych, za dodatkową opłatą w zależności od ilość stanowisk, wersji programu i zbioru dokumentacji jaką Państwo używacie.
Ze względu na zbliżający się termin zmian prosimy o wcześniejsze zaplanowanie operacji zmian w systemie i uzgodnienie terminu realizacji prac z nami.

Prosimy o kontakt mailowy pod adres:
k.martinez@triarte.com.pl

lub
telefoniczny pod numer telefonu
600 294 817

Pozostajemy do Państwa usług.
Z poważaniem
Zespół TRIARTE ORAZ współpracownicy firmy.

Zespół TRIARTE producent systemu DM PLAZA informuje, że z dniem 16.09.2009 r. firma A.R.P. System - ul. Goszczyńskiego 15/3, 02 - 610 Warszawa oraz osoby ją reprezentujące pan Paweł A., Paweł K. i Adam P. zaprzestali być Autoryzowanymi Partnerami (naszej firmy) - TRIARTE.
Tym samym zgodnie z zasadami współpracy utracili prawo do sprzedaży, serwisu systemu DM PLAZA oraz reprezentowania naszej firmy i osób związanych z projektem DM PLAZA.

Z przykrością stwierdzamy, iż w ostatnim czasie otrzymaliśmy informacje, świadczące o obniżeniu jakości usług świadczonych przez A.R.P. System oraz składanych ofertach na nasz produkt, działających na naszą niekorzyść, które spowodowały wątpliwości Użytkowników, w wielu przypadkach niezadowolenie z naszego programu, a nawet dystrybucji zasobów naszego produktu ze złamaniem praw autorskich, pod szyldem innego dostawcy.

Jednocześnie informujemy, że o powyższym zostaną poinformowani wszyscy użytkownicy naszego systemu, z prawem doboru obsługi serwisowej
według własnego uznania zgodnie z listą firm z nami współpracującymi (dostępna na stronie www.triarte.com.pl oraz www.dmplaza.pl.).

Chcielibyśmy podziękować firmie A.R.P. System za współpracę, jednocześnie oświadczamy, że w przypadku prowadzenia dalszych prac z osobami reprezentującymi firmę w zakresie systemu DM PLAZA będą Państwo czynili to na własną odpowiedzialność.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu alternatywnego Autoryzowanego Partnera na terenie województwa mazowieckiego.

W celu usprawnienia współpracy, stworzyliśmy aplikację iTools DM Plaza, która jest narzędziem pomocniczym programu DM Plaza, pozwalającym na proste dopełnienie formalności w przypadku reinstalacji programu, dostęp do forum oraz bieżących informacji TRIARTE dotyczących m. in. nowości w nowych wersjach programu, imprez targowych, na których możecie nas spotykać oraz bardzo wiele innych, cennych informacji.


Aplikacja iTools DM Plaza ma status freeware, jest bezpłatna do zastosowania wraz z zakupioną licencją na program DM Plaza (dla posiadaczy licencji) i może być rozpowszechniana bez żadnych ograniczeń z zastrzeżeniem, że nie można czerpać zysków z jej rozpowszechniania.

Autorzy aplikacji iTools DM Plaza dołożyli wszelkich starań, aby aplikacja nie posiadała żadnych błędów oraz by oferowana aplikacja charakteryzowała niezawodność i najwyższą sprawność działania. Jednak w przypadku znalezienia błędów, autorzy nie odpowiadają za żadne szkody (w tym materialne, finansowe i moralne) spowodowane użytkowaniem lub niemożności używania aplikacji, również za utratę spodziewanych zysków obecnych i przyszłych. Aplikacja jest licencjonowana i dostarczona "TAKĄ JAKA JEST" tzn. łącznie ze wszystkimi ewentualnymi wadami.

Aplikacja do pobrania, wszelkie informacje o nowych wersjach aplikacji oraz ewentualne poprawki będą dostępne na stronach www.triarte.com.pl i www.dmplaza.pl.

Firma TRIARTE producent programu DM PLAZA informuje, że w związku z restrukturyzacją firmy oraz podziałem kompetencji zmieniła się lista naszych Partnerów.

Firmy wymienione są certyfikowanymi przez producenta i wyłącznie Te mają prawa do reprezentowania rozwiązań naszego produktu, świadczenia usług serwisowych oraz wdrożeniowych.

Wszystkie inne osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji od firmy TRIARTE nie mają prawa do świadczenia usług użytkownikom naszego programu, sprzedaży licencji ani aktualizacji.

Producent programu DM Plaza zastrzega, iż nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z obsługi przez podmioty nie posiadające autoryzacji.

Wszelkich szczegółowych wyjaśnień udzieli Państwu Katarzyna Tion Martinez.
Telefon kontaktowy: 508 179984, 600 294817

Informacja o zaprzestaniu współpracy z firmą Bon-Net

Zespół TRIARTE producent systemu DM PLAZA informuje, że z dniem 23.10.2007 firma BON-NET - ul. Traugutta 34, 61-514 Poznań oraz osoby ją reprezentujące pan Tomasz P. i Mariusz J. zaprzestali być Partnerami naszej firmy - TRIARTE.

Zadecydowali o dystrybucji innego konkurencyjnego programu hotelowego tym samym zgodnie z zasadami współpracy utracili prawo do sprzedaży, serwisu systemu DM PLAZA oraz reprezentowania naszej firmy.

Jednocześnie informujemy, że o powyższym zostaną poinformowani wszyscy użytkownicy naszego systemu, z prawem doboru obsługi serwisowej według własnego uznania zgodnie z listą firm z nami współpracującymi (dostępna na stronie www.triarte.com.pl oraz www.dmplaza.pl .

Chcielibyśmy podziękować firmie BON-NET za współpracę, jednocześnie oświadczamy, że w przypadku prowadzenia dalszych prac z osobami reprezentującymi firmę w zakresie systemu DM PLAZA będą Państwo czynili to na własną odpowiedzialność.

Dziewiąta edycja targów GASTRO-INVEST-HOTEL 2007 - Targi Wyposażenia dla Hotelarstwa i Gastronomii HOTELARSTWO I GASTRONOMIA W JEDNYM MIEJSCU - odbędzie się w dniach 24-27.10.2007 r. w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska wystawienniczego:
Pawilon: 3
Stoisko: 83


Podczas targów będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z nowościami systemu DM Plaza.

Do zobaczenia w Poznaniu.

Idź do góry  

  

ADMIN      Maian Weblog v3.0 © 2003-2020. Maian Script World