• Ingresos y Gastos
  • Ingresos y Gastos

Oprogramowanie firmy TRIARTE

Pewnym wyróżnikiem pracy firmy TRIARTE jest wysoka elastyczność dostarczanych rozwiązań oraz ich pełne dopasowanie do specyfiki wymagań polskiego Klienta, także w zakresie proponowanych cen. Wysokie poczucie odpowiedzialności za jakość, idące w parze z ciągłym rozwojem programu w oparciu o sugestie i życzenia klientów pozwala nam zaproponować Państwu produkt, jak sądzimy unikalny, o czym bardzo chcielibyśmy Państwa przekonać.

Ingresos y Gastos

Program Ingresos y Gastos służy do zarządzania prywatnymi finansami, wystawiania i ewidencjonowania dokumentów KP i KW oraz innych dowodów ruchu pieniędzy w kasie, kontrolując stan konta gotówki. Kataloguje przychody i rozchody z opisem transakcji szeregując je według zdefiniowanych przez użytkownika grup wydatków (np. wydatki na czynsz, jedzenie, stałe opłaty, pensje, itp.) i przychodów ( np. zasilanie, utarg, itp.). Rejestruje operacje na rachunkach bankowym, takie jak: zasilenie, obciążenie konta, opłaty bankowe, itp. Zebrane dane można analizować poprzez zestawienia i podsumowania stanu konta, sporządzając odpowiednie raporty a także drukując wskazane raporty. Pozwala na szybki dostęp do interesującego użytkownika informacji poprzez prosty sposób wyświetlania dancyh.

Dzięki programowi można na bieżąco wiedzieć ile i na co wydaje się pieniędzy. Przejrzystość i prostota obsługi programu sprawiają, że łatwo stosuje się go do ewidencji codziennych operacji finansowych.

Aplikacja została stworzona aby pomóc użytkownikowi w gospodarowaniu finansami osobistymi lub dla firm, nie potrzebujących do tego celu wielkich systemów księgowych. Aplikacja posiada hiszpańską wersję językową.

Wróć do gory